Kievit Wild

Geschiedenis

Naamgeving

OfficiIele benaming :
Familie :
Geslacht : 
Soortnaam

Nederlandse benaming :

Kenmerken

Kenmerken
grootte
kleur man
kleur vrouw
zang/geluid
nestplaats
biotoop
voeding
voorkomen
leefwijze
lichaamsbouw
snavel

Uiterlijke kenmerken

Man

Vrouw

Juveniel

Zang/Geluid

Biotoop

Nestplaats

Voortplanting

Vanaf half april zien we de eerste zwart-bruine kuikentjes rondscharrelen. Kieviten maken meestal een nest met vier eieren, maar dit raakt vaak leeggeroofd door marters, vossen of landbouwbewerkingen. Deze vogels kunnen hun nestopbouw tot wel vier maal herhalen tot wanneer er succes is. 

 De kievit heeft daar een trucje op bedacht: hij doet alsof hij gewond is aan zijn vleugel en loopt kreupel weg. Zo leidt hij de aandacht van het nest af. Als dat toch niet lukt en het nest wordt aangevallen, dan proberen kieviten een nieuw nest te maken. Soms doen ze dat wel vier keer opnieuw.

Voeding

Leefwijze

Voorkomen

Bedreiging

Bescherming

Tuininrichting