Goudhaantje

Geschiedenis

2021

Tijdens de winter worden er zeer weinig trekkende goudhanen genoteerd. Er is geen duidelijkheid naar de reden waarom, trekken ze eerder gespreid, blijven ze in de buurt van hun nestplaats of en dat zou het slechtste zijn, misschien is hun populatie der mate laag geworden dat we ze nu beperkt waarnemen. Feit is wel dat dit een zeer plotse daling en er normaal meer goudhaantjes dan vuurgoudhaantjes worden waargenomen, terwijl het nu omgekeerd is.  

Naamgeving

OfficiIele benaming :
Familie :
Geslacht : 
Soortnaam

Nederlandse benaming :

Kenmerken

Kenmerken
grootte
kleur man
kleur vrouw
zang/geluid
nestplaats
biotoop
voeding
voorkomen
leefwijze
lichaamsbouw
snavel

Uiterlijke kenmerken

Man

Vrouw

Juveniel

Zang/Geluid

Biotoop

Nestplaats

Voeding

Leefwijze

Voorkomen

Bedreiging

Bescherming

Tuininrichting