Pestbosje

Soms in het landschap zie aan kleine bosjes die er anders uitzien dan geriefbosjes omdat ze vaak omgeven zijn door een gracht. Ze liggen vaak aan de rand van een weiland of in een gedeelte waar het weiland of de akkers weinig waarde heeft.

Synoniemen

  • krengenbosje
  • rustbosje
  • veepestbosje
  • koebosje

In de eerste helft van de twintigste eeuw kwam miltvuur of antrax nog vaak voor in onze streken. Voor dat er in België het vilbeluik en in Nederland verplicht werd, dit is een verplichting voor verwerking van kadavers, werden de krengen op het erf zelf begraven. Wanneer er dan bijvoorbeeld een koe stierf aan miltvuur of veepest, werden deze begraven aan de rand van het weiland, ver weg van de gezonde dieren.  

Dit veekerkhof werd omsloten door een raster of een sloot, maar werd vooral niet bewerkt of begraasd waardoor het evolueerde tot een bosje. 

De kadavers van het besmette vee werden overdekt met ongebluste kalk om te ontsmetten. Hierdoor bevat de bodem witte plekken die jaren later bij opruimingen nog steeds tevoorschijn komen. De sporen van de miltvuurbacterie kan jaren, tot zelfs tweehonderd jaar, later nog steeds aanwezig zijn, dus waarnemingen van ongebluste kalk moeten steeds met de nodige waakzaamheid opgevolgd worden.

In streken en landschappen waar intensieve landbouw de klassieke nog niet heeft overgenomen of in beschermde landschappen komen pestbosjes nog vaak voor.