Torenvalk

Geschiedenis

Naamgeving

OfficiIele benaming :
Familie : Falconidae
Geslacht : Falco
Soortnaam : tinnunculus

Nederlandse benaming :
Torenvalk

Kenmerken

Kenmerken
grootte 33-38 cm
spanwijdte 68-82 cm
kleur man lichtblauwe kop/roodbruine rug en lichtblauwe staart
kleur vrouw roestbruine kop/buik sterk gevlekt
zang/geluid kie-kie-kie, enkel in buurt van nest
nestplaats oud kraaiennest, rotsen of nestkast
biotoop open landschap/steden/dorpen/boomgaard
voeding knaagdieren/kleine vogels/insecten
voorkomen algemeen/ lichte afname
leefwijze standvogel
lichaamsbouw
snavel

Uiterlijke kenmerken

Man

Een volwassen mannetjes torenvalk heeft een lichtblauwe kop, een roodbruine rug met donkere druppels. Ook de staart is lichtblauw met een brede zwarte eindband. De onderzijde is geel-bruin met donkere druppels. 

Vrouw

Vrouwtjes zijn volledig roestbruin en ook de onderzijde is donkerder gevlekt dan bij het mannetje. Ook de banden op staart en vleugels zijn uitdrukkelijker aanwezig. 

 

 

 

Juveniel

Juvenielen zijn net zoals de vrouwtjes volledig roestbruin. 

Zang/Geluid

Wanneer de juvenielen bedreigd worden in de nestplaats of wanneer de vader eten aanbrengt voor het gezin roepen de adulten op een specifieke schelle kie-kie-kie manier. 

Vlucht

Biotoop

Nestplaats

Bescherming

Uit ervaring bij ringers die de juvenielen uit de nestkast halen, leren we dat de ouders de indringers op een originele wijze aanvallen. Ze rapen namelijk stokken op met hun snavel en poten om deze op de ringers te laten vallen.

Voeding

Torenvalken zijn in staat om het urinespoor van muizen te volgen, en zo hun prooien op te sporen. Wanneer er een grote populatie muizen aanwezig is in bijvoorbeeld een fruitboomgaard zijn torenvalken snel in staat de plaag te beheersen. 
Ook duiven en kleinere vogels staan op het menu van de torenvalk, net zoals grotere insecten. Zo wordt een torenvalk wel vaker gezien met een libel in zijn snavel.

Leefwijze

Voorkomen

Bedreiging

Bescherming

Tuininrichting