Zwartkop Wildlife

Geschiedenis

Naamgeving

OfficiIele benaming :
Familie :
Geslacht : 
Soortnaam

Nederlandse benaming :

Kenmerken

Kenmerken
grootte
kleur man
kleur vrouw
zang/geluid helder/veel voorkomend geluid
nestplaats
biotoop
voeding
voorkomen algemeen
leefwijze trekvogel

Uiterlijke kenmerken

Man

Vrouw

Juveniel

Zang/Geluid

Biotoop

Nestplaats

Voeding

Leefwijze

Trekvogel :
Rond half augustus vertrekt de zwartkop weer richting zijn overwinteringsgebied. Dit kan zwoel naar boven Zuid-Engeland als naar beneden zoals Marokko, Algerije en Spanje.

Voorkomen

Bedreiging

Bescherming

Tuininrichting