Huiszwaluw

Geschiedenis

Naamgeving

Folklore

Vele dingen, gereedschappen, kledingstukken verwijzen naar de zwaluw wanneer ze een gelijkenis vertonen met de karakteristiek gevorkte staart. Denk bijvoorbeeld maar aan een zwaluwstaartverbinding, een zwaluwstaart van een pitteleer, of zelfs nog beter bekend omwille van de duikvlucht noemt men een sierlijke val zonder oorzaak bij een voetballer ook wel eens een 'Schwalbe'  

Vroeger dacht men vaak dat zwaluwen in de herfst in het slijk van beken, vijvers en meren kropen om daar in comateuze toestand de winter door te brengen.

Kenmerken

Vogeltrek :
Iedere lente, zo rond half mei, keren huiszwaluwen terug uit het warme Zuid-Afrika, om dan zo rond half september weer te vertrekken.

Bedreiging

  • jacht
  • klimaatverandering

Bedreiging

Door klimaatverandering komen er meer extremere weersomstandigheden zoals stormen voor, die de overlevingskansen tijdens de trek nefast beïnvloeden. Ook de uitbreiding van de woestijnen door het gewijzigde klimaat en het gebrek aan drinkwater hierdoor, beperken het voortbestaan van de zwaluwen.

Parasieten

Veerluizen

Zelfs tijdens de lange trek worden zwaluwen vergezeld met twee soortspeciefieke veerluizen. Deze kunnen dus met andere woorden niet overleven op andere vogelsoorten en zelfs niet op de boerenzwaluw. Op zich zijn deze veerluizen onschuldig, en houden ze zicht voornamelijk bezig met het opruimen van schilfers. Andere algemenere luizen en mijten die ook vaak meereizen kunnen wel een impact hebben op de bloeddruk.

Zwaluwvlooien

In het nest van een huiszwaluw verblijven er een 3*tal soorten vlooien. Net omdat zwaluwen vaak tot wel 3 nesten voortbrengen en ook de ouders in het nest slapen zijn er veel mogelijkheden voor deze vlooien.