Roek Wild

Geschiedenis

Naamgeving

OfficiIele benaming :
Familie :
Geslacht : 
Soortnaam

Nederlandse benaming :

Kenmerken

Kenmerken
grootte
kleur man
kleur vrouw
zang/geluid
nestplaats
biotoop
voeding
voorkomen
leefwijze
lichaamsbouw
snavel

Uiterlijke kenmerken

Wat een roek onderscheid van de andere kraaiachtigen is het feit dat de basis van de snavel wit is doordat er daar zich geen veren bevinden.

Man

Vrouw

Juveniel

Jonge roeken zijn moeilijk te herkennen, doordat ze nog geen wit hebben bij de snavel. het makkelijkst om ze te leren herkennen, is om in een groep roeken eens op zoek te gaan achter de juvenielen.

Zang/Geluid

Biotoop

Broedgedrag

Nestplaats

Voeding

Vaak zijn ze op de grond te vinden in velden, weiden en kale akkers. Daar gaan ze al porrend op jacht achter emelten, wormen, insecten maar evengoed achter gelaten graankorrels. Roeken zijn ook aaseters en vind je dus ook aan verkeersslachtoffers langs de baan.

Leefwijze

Roeken zie je bijna nooit alleen, maar steeds in grote groepen waarin ze vaak voluit aan het babbelen zijn.

Voorkomen

Vroeger werd de populatie roeken in de winter aangevuld met vele wintergasten, echter door de opwarming blijven deze vaker in hun broedgebied overwinteren.

Bedreiging

Bescherming

Tuininrichting

Waarnemingstips