Houtduif

Geschiedenis

Naamgeving

OfficiIele benaming :
Familie : Colubidae
Duiven
Geslacht : Columba 
Soortnaam : palumbus

Nederlandse benaming :
Houtduif

Kenmerken

Kenmerken
grootte 40 cm.
kleur man grijze hoofdkleur met typische witte vlek in de groeneglanzende hals
zang/geluid herhaling van 5 tonen koe-koe-roe. koe-koe
nestplaats bomen, heggen
vliegwijze
biotoop zowel dichte bossen als stadsparken
voeding
voorkomen zeer algemeen
leefwijze kleine koppels tot grote groepen in de herfst en winter

Uiterlijke kenmerken

Algemeen

De grootste duif in onze streek met een grijze hoofdkleur en een brede witte vleugelband. De halszijden met een groenpurperen glans hebben een brede witte vlek, die bijna een ring vormt, maar eerder als een kraag stopt bij de nek. In de nek loopt loopt dan weer de bronzen borst door tot in de helft zodat het grijs van de kop daar dan weer ietwat naar beneden in de nek komt. 

Man

Vrouw

Juveniel

Identiek aan de ouders behalve de halstekening

Zang/Geluid

Een eerder gedempte nasale koerende zang bestaande uit een vaak herhaalde frase van 5 tonen " koe-koe-roe koe-koe met de klemtoon op de tweede lettergreep en een kleine pauze tussen de 3de en de 4de.

Biotoop

Nestplaats

Vliegwijze

De houtduif heeft de gewoonte om zijn soortgenoten te alarmeren met hevig vleugelgeklap tijdens het opvliegen. Ook kan deze manier indruk maken op een mogelijke predator.

Voeding

Leefwijze

Deze broedvogel is in de meeste gevallen een standvogel en slechts zeer beperkt trekken en ook dan over korte afstand. Verzamelt zich in de winter in grote groepen, gemengd met andere soorten zoals de holenduif. Hierbij zien we dat de grote groepen gevormd worden in de late herfst en de vroege lente, maar dat er dan weer in de echte koude winters wanneer al het graan verdwenen is er weel gesplitst wordt in kleinere aantallen.

Voorkomen

Zeer talrijke broedvogel

Bedreiging

Bescherming

Tuininrichting