Zicht

Kenmerken

Gezondheid

Alleen al door ervoor te zorgen dat kinderen meer buiten spelen, verkleint men de kans dat zij op latere leeftijd een bril hoeven te dragen. Meer bepaald, gaat 2 uur iedere dag buiten spelen ervoor zorgen dat de kans op bijziend met de helft gaat dalen. Het ontspannende effect van de buitenspeelplaats i.p.v. televisie kijken waarbij de ogen erg ingespannen gebruikt worden, verklaart waarom dit ondanks genetische aanleg door de ouders een possitief effect kan hebben. Het onderzoek vanuit de Universiteit van Bristol is nog niet helemaal afgelopen, doch waren deze resultaten te belangrijk om ze nog niet te publiceren. 
De dopanine die aangemaakt wordt door de blootstelling aan daglicht zorgt er eveneens voor dat vervorming van onze oogballen voorkomen wordt. Buitenactiviteiten gaan dus enerszijds onze ogen beschermen, en anderszijds voorkomen dat onze ogen te hard ingespannen worden, waarbij deze vervormen en bijziendheid veroorzaakt wordt. 

Technieken

  • Breng verassingselementen aan buiten de zichtlijnen in het tuinbeeld
  • Gebruik spiegels of andere materialen om inzichten te verlengen, te verbergen of te weerkaatsen.
  • Geef verticaal ruimte en leven aan uw tuin
  • Breng tegelijk rust maar ook leven in het algemeen beeld.