Sperwer

Geschiedenis

Naamgeving

OfficiIele benaming :
Familie :
Geslacht : 
Soortnaam

Nederlandse benaming :

Kenmerken

Kenmerken
grootte
kleur man
kleur vrouw
zang/geluid
nestplaats
biotoop
voeding
voorkomen
leefwijze
lichaamsbouw
snavel

Uiterlijke kenmerken

Man

Vrouw

Juveniel

Zang/Geluid

Biotoop

Nestplaats

Voeding

Wanneer in mei de sperwerkuikens uit het nest komen overlapt dit met de moment dat de kleinere zangvogels zoals mezen al aan het uitvliegen zijn. Deze jonge meesjes vormen de ideale voeding voor de sperwerkuikens. 
Sperwers zijn zeer snelle en sluwe jagers die vaak vanuit een hinderlaag de mezen uit de lucht kunnen slaan. Met hun lange poten en korte vleugels zijn ze perfect in staat om in het bos, maar ook in onze tuin tussen de bomen te manoeuvreren. 

Leefwijze

Voorkomen

Bedreiging

Bescherming

Tuininrichting