Zomertortel

Kenmerken

kenmerken
grootte
kleur bruingevlekt
voeding

Leefwijze

De zomertortel is een zomergast van april tot september, die de koude wintermaanden in de zuidelijke Sahara terug te vinden is. 

Bedreiging

Tijdens de vogeltrek wort er in het Middellandse Zeegebied enorm veel gejaagd op verscheidene vogelsoorten waaronder de zomertortel.