Kleine Landschaps Elementen

Kleine landschapselementen zijn kleine natuurlijke ingrepen die eigen zijn het landschap, waarbij het zowel over natuurgebied, agrarisch gebied als privé-eigendom gaat, en dat omwille van zijn natuurlijke als cultuurhistorische waarde.