Pestvogel Wild

Geschiedenis

Van pestvogels heeft men lange tijd gedacht dat ze plots uit het niets te voorschijn komen. Er waren geen verklaringen voor hun plotse komst noch waren er waarnemingen van hun nesten.

19de eeuw

Pas in de 19de eeuw wordt er in Lapland een nest van de pestvogel waargenomen en verdwijnt het idee dat ze uit het niets ontstaan.

2023

Aangezien de winters in gans Europa steeds warmer worden, wordt de kans om trekkende pestvogels te zien wel steeds kleiner

Naamgeving

OfficiIele benaming :
Familie : Bombycillidae
Geslacht : Bombycilla
Soortnaam : garrulus

Garrulus duidt op de gelijkenis tussen een pestvogel en een gaai

Nederlandse benaming :
Pestvogel
Vroeger gaf men pestvogels de schuld om pest te verspreiden, er werden namelijk verbanden gezien tussen de komst van deze vogels en de opkomst van de ziekte.

Kenmerken

Kenmerken
grootte
kleur man beige bruin/zwart oogmasker/geel einde aan staart en vleugels/rode details
kleur vrouw
zang/geluid rinkelende roep
nestplaats
biotoop
voeding
voorkomen
leefwijze wintergast uit Scandinavie
lichaamsbouw
snavel

Uiterlijke kenmerken

Man

Vrouw

Juveniel

Zang/Geluid

Biotoop

Nestplaats

Voeding

In de zomer eten pestvogels enkel insecten zoals muggen en vliegen. In de winterperiode overleven ze op bessen van meidoorn, gelderse roos, liguster en dwergmispel.

Leefwijze

 

Voorkomen

De pestvogel is een broedvogel in Scandinavie en Rusland, in onze streken is het een wintergast, van oktober tot februari, die soms in zeer grote getale voorkomt.

Ieder jaar komen er wel pestvogels naar hier afgezakt, maar sommige jaren zijn ze zeer massaal aanwezig.

Bedreiging

Bescherming

Tuininrichting

In de winterperiode eten pestvogels enkel bessen, belangrijk is dus deze voldoende aan te bieden zodat ze bij ons voeding vinden. Soms komen ze massaal op deze struiken af, waardoor ze na een halve dag plunderen verhuizen naar de volgende tuin of park.

struiken

  • liguster
  • gelderse roos
  • dwergmispel
  • meidoorn