Heggenmus Wild

Geschiedenis

Naamgeving

OfficiIele benaming :
Familie :
Geslacht : 
Soortnaam

Nederlandse benaming :

Kenmerken

Kenmerken
grootte
kleur man onopvallend bruin grijs
kleur vrouw onopvallend bruin grijs
zang/geluid
nestplaats
biotoop heggen/struiken
voeding
voorkomen algemene broedvogel
leefwijze schuwe scharrelaar
lichaamsbouw
snavel

Uiterlijke kenmerken

Man

Vrouw

Juveniel

Zang/Geluid

Biotoop

Een heggenmus leeft het liefst in de nabijheid van heggen, hagen en ruigte. Op deze plaatsen is het vogeltje vaak al scharrelend en foeragerend op de grond eten aan het zoeken.

Nestplaats

Voeding

Een heggenmus zal je niet op de voedertafel vinden, maar vaak zijn ze op de grond de restjes van de andere vogels bij elkaar aan het zoeken. In de winter overleven ze op zaden en graantjes. Vanaf de lente zijn het dan weer typische carnivoren en zoeken ze volop spinnen, wormen en insecten.

Leefwijze

Een heggenmus is zeker geen hoogvlieger. Meestal zie je schuivend over de grond, tussen de struiken doorgaan.  

Voorkomen

Bedreiging

Bescherming

Tuininrichting