Blauwe Reiger 

Geschiedenis

2024

Bij de koude winters zien we vaak veel sterfte, maar het warmere voorjaar belooft veel goeds voor het broedseizoen van de blauwe reiger.

Naamgeving

OfficiIele benaming :
Familie :
Geslacht : 
Soortnaam

Nederlandse benaming :

Kenmerken

Kenmerken
grootte
kleur man
kleur vrouw
zang/geluid
nestplaats
biotoop
voeding
voorkomen
leefwijze
lichaamsbouw
snavel

Uiterlijke kenmerken

Man

Vrouw

Juveniel

Zang/Geluid

Biotoop

Nestplaats

Vanaf februari tot mei loopt het broedseizoen bij de blauwe reiger. Vaak broeden ze in kolonies en dan telkens in hoge bomen, liefst ergens verscholen op een eilandje. Anderzijds komt het ook vaak voor dat ze net liver zonder buren nestelen of dan weer in kleiner kolonies.

Voeding

Leefwijze

Winter

Bij de blauwe reiger is er niet echt een regel hoe ze zich tijdens koude en vorst gedragen. Sommige zoeken de grotere wateren op om zich in de vrijgehouden wakken tussen de eenden te begeven, andere zoeken het riet of de weiden op en blijven daar wachten op de dooi. Soms komt het ook voor dat deze reigers beginnen trekken naar warmere streken.

Voorkomen

Bedreiging

Bescherming

Tuininrichting