Kauw 

Geschiedenis

Naamgeving

OfficiIele benaming :
Familie :
Geslacht : 
Soortnaam

Nederlandse benaming :

Kenmerken

Kenmerken
grootte
kleur man
kleur vrouw
zang/geluid
nestplaats
biotoop
voeding
voorkomen
leefwijze
lichaamsbouw
snavel

Uiterlijke kenmerken

Man

Vrouw

Juveniel

Zang/Geluid

Biotoop

Broedgedrag

Nestplaats

Voeding

Leefwijze

Groepsdieren

Kauwen zullen zich vanaf de late middag al beginnen groeperen, om zo naar hun gezamenlijke slaapplaats te trekken. Ze hebben een groot sociaal netwerk dat zich uit in grote zwermen die al dansend en golvend zullen voortbewegen. 

Trek

In de winter is het aantal kauwen in onze streken tot soms wel vijf keer zo hoog, omdat de kauwen uit het Noorden en het Oosten hier komen overwinteren.

Voorkomen

Bedreiging

Bescherming

Tuininrichting

Waarnemingstips