Voorbeeld Vogel

Geschiedenis

Naamgeving

OfficiIele benaming :
Familie :
Geslacht : 
Soortnaam

Nederlandse benaming :

Kenmerken

Kenmerken
grootte
kleur man
kleur vrouw
zang/geluid
nestplaats
biotoop
voeding
voorkomen
leefwijze
lichaamsbouw
snavel

Uiterlijke kenmerken

Man

Vrouw

Juveniel

Zang/Geluid

Biotoop

Nestplaats

Voeding

Leefwijze

Voorkomen

Iedere winter worden er enkele bonte kraaien in onze streken gesignaleerd wanneer ze uit het Noorden komen. Door de opwarming blijven ze wel steeds vaker in hun broedgebied overwinteren.

Omdat de bonte en de zwarte kraai zo nauw verwant zijn, kunnen ze samen jongen krijgen. Deze jongen kunnen zich zelf ook voortplanten en broeden heel af en toe op onze gebieden.

Bedreiging

Bescherming

Tuininrichting