Voorbeeld Vogel

Geschiedenis

Naamgeving

OfficiIele benaming :
Familie :
Geslacht : 
Soortnaam

Nederlandse benaming :

Kenmerken

Kenmerken
grootte
kleur man
kleur vrouw
zang/geluid
nestplaats
biotoop
voeding
voorkomen
leefwijze
lichaamsbouw
snavel

Uiterlijke kenmerken

Man

Vrouw

Juveniel

Zang/Geluid

Biotoop

Nestplaats

Voeding

Leefwijze

Voorkomen

Bedreiging

Bescherming

Tuininrichting

Soorten

Bonte kraai

Een bonte kraai is opgemerkt in het Natuurdomein' Het Zwin' in België in de herfst van 2021. Zelfs tegen het einde van het jaar was deze nog altijd aanwezig zodat we met zekerheid kunnen stellen dat deze vogel één van de weinig overwinterende bonte kraaien in onze streken zal zijn.