Zanglijster Wild

Geschiedenis

Naamgeving

OfficiIele benaming :
Familie :
Geslacht : 
Soortnaam

Nederlandse benaming :

Kenmerken

Kenmerken
grootte
kleur man
kleur vrouw
zang/geluid
nestplaats
biotoop
voeding
voorkomen
leefwijze
lichaamsbouw
snavel

Uiterlijke kenmerken

Man

Vrouw

Juveniel

Zang/Geluid

Biotoop

Nestplaats

Voeding

Leefwijze

Zanglijsters zijn het ganse jaar door bij ons te zijn, toch is er zeker sprake van trekken. Het is namelijk zo dat de zanglijster die zomers bij ons te zien zijn in de winter in het Zuiden van Europa te vinden zijn. Wij op onze beurt ontvangen dan weer de zanglijsters uit het hogere Noorden.

Voorkomen

Bedreiging

Bescherming

Tuininrichting