Appelvink

Geschiedenis

Naamgeving

OfficiIele benaming :
Familie :
Geslacht : 
Soortnaam

Nederlandse benaming :

Kenmerken

Kenmerken
grootte
kleur man
kleur vrouw
zang/geluid geen opvallende zang/ wel typische ptik roep
nestplaats
biotoop
voeding
voorkomen
leefwijze erg schuw/ broedvogel/ wintergast
lichaamsbouw struis/fors
snavel dikke snavel

Uiterlijke kenmerken

Man

Vrouw

Juveniel

Zang/Geluid

Biotoop

Nestplaats

Voeding

Leefwijze

De appelvink die bij ons gebroed hebben, blijven in de winter als standvogels aanwezig. Op die moment krijgen ze wel talrijk bezoek van Scandinavische wintergasten.

Voorkomen

Het is een erg schuwe vogel die quasi enkel en alleen op geluid waar te nemen is. In de winter is er soms meer succes door de grotere aantallen wintergasten. In Europa komen ze quasi overal voor behalve dan in de noordelijkere streken aangezien loofbomen daar minder voorkomen.

Bedreiging

Bescherming

Tuininrichting