Gehoor

Meeste mensen zijn rechts-orig

Een overgroot deel van de mensen zal in een luidruchtige omgeving of één met veel achtergrondgeluid zijn of haar hoofd draaien in een gesprek zodat het meest geluid langs rechts binnenkomt.
Onderzoekers aan de Auburn University te Alabama hebben ontdekt dat mensen in moeilijke omstandigheden voornamelijk vertrouwen op hun rechteroor om de geluiden te verwerken en te interpreteren. Het team wetenschappers kwam tot deze conclusie na testen waarbij luisteraars diverse geluidsfragmenten tegelijkertijd te horen kregen en dat verschillend langs de oren. Nog volgens het onderzoek zijn het vooral kinderen die beter luisteren wanner ze dit door hun rechteroor doen. Dit is anatomisch te ondersteunen doordat informatie die rechts binnenkomt rechtstreeks naar de linkerhelft van de hersenen wordt gestuurd. Het is hier dat de spraak-en taalontwikkeling wordt bestuurd alsook het geheugen. De informatie die links binnenkomt gaat vaak verloren door de langere omweg naar de besturing.

Volwassenen compenseren dit nadeel, doordat ze de informatie, van zowel links als rechts beter kunnen scheiden en verwerken. Jonge kinderen hebben deze kennis nog niet en vertrouwen dus vaker en beter op hun rechteroor om informatie op te nemen. Het onderzoek wou echter aantonen of deze dominantie van rechts behouden blijft, of dat deze door ongebruik langzaam verdwijnt.
Ze hebben door verdere tests kunnen aantonen dat ook volwassenen, maar dan wel enkel bij lawaaierige omgevingen en complexe informatie, nog steeds noodzakelijk gebruik maken van hun rechteroor.  

Tuinontwerp

Water

Om een auditieve meerwaarde te krijgen in de tuin gebruiken de meeste mensen water. Dit geeft bij doorstroming of opborreling een rustgevend karakter aan de omgeving. Water in welke vorm dan ook dient in elke tuin gebruikt te worden. Is het niet als decoratief element, drinkplaats of leefomgeving dan toch steeds als opvang van regenwater. Wanneer men regenwater gaat recupereren of langzaam laat insijpelen in de bodem kan men telkens een toegevoegde waarde aan dit meegeven.

Wandelpad

Bij de aanleg van een wandelpad kan men ook gebruik maken van hakselhout of andere materialen die bij betreding een geluid weergeven. Zo gaat men bijvoorbeeld kunnen waarnemen dat verschillende soorten hout een andere klank laten horen.

Diverse geluidsbronnen

Ook het aanplanten van grassen waardoor de wind kan heengaan of het ritselen van bladeren in een bladkorf gaat de auditieve waarneming bevorderen.

De aantrekking van dieren die geluid produceren dient ten allen tijde aanbevolen te worden.