Bomen Plantlore Geografisch

Loo

Etymologisch gezien komt het woord loo van het gemaande lauhasz,maar ook hier zien we verschillende betekenissen en is het niet altijd mogelijk om de juiste herkomst af te leiden van het toponiem. 

Een lo(o) is een open plek in het bos, vaak hebben deze ook een heilige, magische betekenis. De naam van deze heilige plaats werd dan overgeheveld naar de regio. Denk hierbij maar aan plaatsen als Tongerlo, Lippelo of Lochristi. Deze laatste geeft dan weer aan dat een vroegere heilige plaats na de kerstening plots aan Jezus gewijd werd.  

Ook loo kan ook staan voor een hoge zandrug, deze betekenis zien we terug in de plaatsnaam Eeklo, wat dan zoveel betekent als eikenbos op een hoge zandrug.

Loo kan ook gewoon bos betekenen, maar dan wel in de eerder magische betekenis. Het is een loofbos met een open structuur, waarin de verbintenis met de mens centraal stond. 

Als laatste wordt loo ook gebruikt om een veeweide aan te duiden.

Hout

Hout is een belangrijk deel van een bos en zal er dus bij plaatsnemen vaak op wijzen waar er vroeger een belangrijk bos aanwezig was. Zo is Holland, de gekende aanduiding van Nederland waarschijnlijk afgeleid van houtland. Maar in Vlaanderen heb je de gemeente Buggenhout die zoveel betekent als 'Beukenhout'.  Belangrijk hierbij is dat de vermelding hout steeds in verband staat met timmerhout. Hout is afgeleid van het Germaanse woord hulta dat zowel bos als hout betekent.

Een horst is een lager gelegen deel, meestal zandgrond, waarop of waarrond hakhout of kreupelhout groeit. Het is afkomstig van het Germaanse woord hursti, wat eigenlijk een bebost deel in moerasgebied betekent. Anderzijds betekent horst in het Germaans ook een vogelnest, wat dan weer duidt op de tweede betekenis van een palissade van gevlochten hout rondom een hoeve.

Loo

 • lauhasz
 • open droge hogere plek 
 • hoge zandrug
 • veeweide
 • magisch loofbos

Hout

 • hulta
 • bos voor timmerhout

Horst

 • hursti
 • kreupel-hakhoutbosje
 • houtig gebied in moeras
 • vogelnest
 • schutting rondom hoeve
 • Eeklo
 • Tongerlo
 • Lippelo
 • Holland
 • Turnhout
 • Kampenhout
 • Kasteel van Horst

Lare

Het woord lare vindt zijn herkomst in het Oudnederlandse woord hlæri wat staat voor bosachtig moerassig terrein. Maar lare wordt ook gebruikt omringd gebied aan te duiden in een bosgebied waarbinnen het vee kan gehouden worden of waarin men aan hakhout doet. We zien dus een gelijkenis met het toponiem loo. Een loo duidt echter steeds een hoger droog gebied aan terwijl een lare telkens een laag vochtig gebied is.

Wolde

In het woord Wolde herkennen we direct het Oudnederlandse walt en het Oudgermaanse walþuz, maar ook wout, beide betekenen ze woud. En woud gebruiken wij nog steeds voor een uitgestrekt ongeëxploiteerd bos. Als toponiem is het ook steeds op plaatsen met een vochtig klei of veenbodem.

Lare

 • hlæri
 • bosachtig deel in moerasgebied
 • houtige omheining van veeweide
 • laag gelegen/vochtig

Wolde

 • walþuz
 • wild bos in veen-kleigebied
 • vochtig
 • Laarne
 • Berlare
 • Vosselaar

Bos