Hout afkloppen

Hout afkloppen is één van de meest gehoorde uitdrukkingen, maar ook één van de belangrijkste van bijgeloof waarvan men vandaag de dag de herkomst niet goed meer kent. Telkens wanneer men hoopt op geluk, of een nakend onheil wenst af te wenden is hout blijkbaar een goede oplossing. Voor sommige mensen en misschien ook voor sommige problemen blijkt geverfd hout onvoldoende, zij moeten het hebben van zuiver, puur hout. Regionaal gebruiken sommigen eerder ijzer voor hetzelfde doel, maar ijzer wordt vaak aanzien als een diefstal van de grondstoffen van de goden en dit kan men moeilijk heilig aanschouwen.

Betekenis

Hout absorbeert boze geesten en stroomt deze door tot in de grond waar ze moeten blijven, op deze manier neutraliseert hout onbezonnen, impulsieve en overmoedige beslissingen. 

Religie

Kelten en Germanen

Bij deze oude geloven ligt de herkomst van het ritueel om hout af te kloppen. Zij waren er van overtuigd dat door op het hout te kloppen de goden werden aangemoedigd om de kwade geesten op te nemen in de boom. Doordat de boom het huis was van de goden moest deze kwaadheid doorstromen naar de aarde waar het geneutraliseerd gebonden bleef. De druïden deden deze handeling volgens het gekende Kotouka-ritueel.

'm not superstitious, about yaBut I can't take no chanceYou got me spinnin' babyYou know that I'm in a trance

Christendom

Volgens dit geloof is Jezus Christus gestorven aan een houten kruis, waardoor hout als iets heilig werd aanschouwd. Wanneer iemand een overmoedige beslissing nam, moest men het aanreiken om toch enige vorm van nederigheid aan te tonen. Onbezonnen over stag gaan is in het katholieke geloof een echte zonde, waarbij men meer dan alleen het noodlot tart.

Hierbij moet wel rekening gehouden met het feit dat Judas zichzelf zou opgehangen hebben aan een vlier, waardoor dit hout dan weer vervloekt is, en nooit mag gebruikt worden.

Geografisch

Regionaal zien we veel verschillen, zo sprak men in Amerika vroeger eerder over Stomp on wood, klopt men in Nederland vaker aan de onderkant van een tafel, en spreekt men in Vlaanderen meestal over hout vasthouden in plaats van afkloppen.

Gebruik

Kinderspelen

Ook bij kinderen zien we een erkenning van de kracht van hout, zo zien we vele kinderspelletjes waarbij een deelnemer pas in veiligheid is wanneer hij zich aftikt aan een boom of een paal.