Geboortebos

Het lijkt wel alsof er in onze streken alleen nog maar een bos kan aangeplant worden, wanneer we het onder de vlag van een geboortebos steken. Deze benaming lijkt wel een verkoopargument om de appreciatie van de grondaankoop door de gemeente te kunnen toedekken. Maar laat ons ook eerlijk, ieder excuus om een bos te planten is een goed excuus, zolang het maar gebeurt volgens een techniek waarbij men rekening houdt met de natuurlijke successie binnen een bos.  

Geboortebos versus bosplantactie

Het grote verschil tussen deze 2 methoden om een bos aan te planten, ligt hem in een bepaalde emotionele connotatie. Het is namelijk zo dat de aanplant van een geboortebos een zeker familieaangelegenheid is waarbij de ouders samen met het kind de boom in de grond zetten. Hierbij is het steeds de bedoeling dat iedere boom de nodige kansen krijgt om te ontwikkelen tot een groot en oud exemplaar waarbij het kind op latere leeftijd kan blijven op terug kijken

berken in een pioniersbos

Een boomplantactie is een veel minder emotioneel gebeuren, onder politieke impuls, zoals een bomenteller, is het vooral de intentie om het geheel spoedig vol te planten, met een zo groot mogelijke hoeveelheid bomen. Hierbij wordt de natuurlijke concurrentie, zoals aanplanten in een kloempenbestand, ingezet om de bomen snel te laten groeien, maar ook om snel een ietwat volwaardig bos te verkrijgen.  

Voor beide methoden valt wel iets te zeggen, momenteel, in het huidige klimaat, is de tijd misschien wel te beperkt om een bos vanzelf te laten ontwikkelen. Want laat ons de wetenschap erbij nemen, dan dienen we te beseffen dat het beste duurzame bos, een bos is dat vanzelf ontstaan is. Het is een bos dat alle fases van ontwikkeling, van weiland tot gevestigd bos, doorlopen heeft. Waarbij de bomen lange penwortels hebben, met de juiste boom op de juiste plaats en een bodem die samen met de bomen een volledig levend netwerk heeft.

Symboliek

Onze voorouders geloofden dat kinderen voortkwamen uit bomen,en als dank voor de komst van het kindje werd er een boom geplant. Wanneer de ziel uit een boom komt heeft men dan ook het gevolg dat na de dood de ziel weerkeerde naar een andere boom. Er was dus zowel sprake van een zowel kindertjesbomen als doodsbomen, of eigenlijk zou men kunnen stellen dat er levensbomen bestonden.

De symboliek van een boom en zijn verbondenheid met ons leven zien we in de natuurlijke cyclus die een boom doormaakt, zo starten we met de lente en eindigen we in de winter. Bomen zijn de behoeders van het verleden, het heden en de toekomst.

Geografisch

India

In India worden er bij een geboorte direct twee bomen geplant. Men is er van overtuigd dat deze gezamenlijke groei de vruchtbaarheid van de vrouw verhoogt.